Students on the Move in Europe KA202

Glavni namen projekta ključnega ukrepa 2 (strateška partnerstva), ki ga koordinira šola Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (Finska) je raziskovanje inovativnih pristopov v izobraževanju za dvig ozaveščenosti o pomenu fizične aktivnosti in zdravega življenjskega sloga (med učitelji in dijaki). Vsakodnevna prisotnost gibalnih aktivnosti je eden izmed načinov za dvig delavnosti in učinkovitost, pa tudi za dobro psiho-fizično počutje. V projektu poleg šole koordinatorice sodelujeta tudi GCC in srednja šola I.I.S. Leonardo da Vinci-Ripamonti (Italija). V sklopu projekta bodo omogočene mobilnosti za dijake in učitelje.

Začetek projekta sega v poletje 2019, ko sta bili Metka Krajnc Sevšek in Tina Bradeško na senčenju v Šolskem centru Valkeakoski. Koordinator Mikko Siirilä je ravno pripravljal nov projekt in nas je povabil k sodelovanju. Poleg Gimnazije Celje – Center je v projekt vključen še I. I. S. Leonardo da Vinci-Ripamonti iz Coma (Italija).

Projekt je namenjen promoviranju zdravega življenjskega sloga ter iskanju inovativnih pristopov ter dobre prakse. Pri oblikovanju projekta je izhajal iz raziskav, ki kažejo na boljše učne rezultate pri dijakih, ki so telesno aktivni (Syväoja, 2016). Različne telesne aktivnosti med poukom imajo tudi pozitiven učinek na dijaki, ki so hiperaktivni ali imajo težave s koncentracijo. Kot ugotavljajo imajo težave s koncentracijo mnogi dijaki (na Finskem in v Evropi nasploh), ki so vključeni v programe srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja. Fizična aktivnost ter različne funkcionalne metode poučevanje naj bi pomagale pri zmanjševanju motečega vedenja pri pouku ter pri izboljšanju zavestnih funkcij študentov (npr. spomin).

Glavni cilj projekta Students on the Move je bilo iskanje inovativnih pristopov v poučevanju, ki bi izboljšali fizično aktivnost tako dijakov kot učiteljev med poukom. S tem bi izboljšali tudi sam proces učenja ter poskrbeli za zdravje in splošno dobro počutje vseh. Pri projektu gre tudi za promocijo fizičnega in mentalnega zdravja dijakov v srednjih strokovnih in poklicnih programih. Zavedanje o zdravem načinu življenja naj bi se nadaljevalo tudi po koncu izobraževanja, na karierni poti.

S projektom smo izmenjali primere dobre prakse in razvili tudi nekaj inovativnih učnih metod, ki so sicer primarno usmerjene na srednje strokovne in poklicne programe, a z možnostjo apliciranja na celotno srednješolsko populacijo. S projektnimi aktivnostmi smo dosegli rezultate o zavedanju pomena telesne aktivnosti pri učenju in delu tako pri dijakih kot pri učiteljih. Pričakovan rezultat med in po projektu je tudi sprememba k bolj aktivni družbi, ki se zaveda pomena zdravega načina življenja.