PROTECT KA220

2021-1-IT02-KA220-SCH-000032800

Cilj projekta, ki se bo začel v drugi polovici šolskega leta je aktivna udeležba učiteljev in dijakov pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja s pomočjo digitalnih tehnologij za razvoj ključnih kompetenc 21. stoletja. Glavna metoda dela v projektu bo EDU-larp, glavno tehnika pa video. Cilj je priprava poučnih vizualnih gradiv (video, ikonografike, VR, QR …), ki bodo vsebovala ciljna sporočila in dobre prakse, ki bi jih moralo vključevati spodbudno učno okolje, s fokusom na trajnostnem razvoju. Celotno gradivo projekta se bo zbiralo na posebni projektni spletni platformi. Koordinator projekta je italijansko podjetje Antares.

V projektu sodelujeta Otmar Uranjek in Andreja Džakušič.