PRVI TEDEN RAZLIK

Za mano je prvi teden novih izkušenj, preizkušenj in izzivov. V preteklem tednu sem dodobra spoznala šolo mesto.

Šola po mojem mnenju, kljub uporabi tablic, ni stopila v korak s časom. Čudno se mi zdi dejstvo, da dijaki za pouk uporabljajo tablice, telefoni pa so prepovedani. Pametnih tabel v razredu nimajo, profesorji uporabljajo projektor, s katerim v večini projicirajo na belo steno.  Razlago profesorji podprejo s pisanjem ključnih besed na belo ali zeleno premikajočo se tablo. Čeprav večino ur dijaki pišejo na tablice, jim šola ne zagotavlja Wi-Fi omrežja. Najbolj presenetljiva pridobitev šole se mi zdijo pitniki, na katerih si lahko natočiš tudi gazirano vodo.

Urnik dijakov vključuje veliko več blok ur, kot smo jih vajeni dijaki GCC-ja. Tudi večina testov traja 2 šolski uri. Presenečena sem bila, ko so mi povedali, da veliko popravljan in naknadnih datumov za teste ali spraševanje poteka izven pouka. Običajno se takšni testi pišejo od 14.30 dalje. V popoldanskih urah lahko dijaki zaprosijo profesorja za dodatno pomoč.

Drugače je organiziran tudi pouk športne vzgoje, saj jo imajo le dve uri na teden, ki jih izvedejo kot blok uro. Ocen pri športni vzgoji ne pridobivajo le s praktičnim delom demonstracije ali igre, temveč imajo tudi teoretični del, pri katerem pišejo teste.

Ob spoznavanju novega šolskega sistema začenjam ugotavljati prednosti šolanja na GCC in na splošno v Sloveniji.